Disclaimer

Disclaimer

De website www.bloementuin.nl (“Website”) ten behoeve van Bloem & Tuin evenementenburo B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van een aan Bloem & Tuin evenementenburo B.V. gelieerde vennootschap. Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Bloem & Tuin evenementenburo B.V.

De inhoud van de Website en andere uitingen van Bloem & Tuin evenementenburo B.V. op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Bloem & Tuin evenementenburo B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bloem & Tuin evenementenburo B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Bloem & Tuin evenementenburo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website.

Wanneer Bloem & Tuin evenementenburo B.V. links naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Bloem & Tuin evenementenburo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bloem & Tuin evenementenburo B.V.  worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Bloem & Tuin evenementenburo B.V

Januari 2021 ©