Antoniushoeve

Presentatie

Max van den Dool: De Antoniushoeve is gelegen op het historische Croy, tussen het Brabantse Aarle-Rixtel en Helmond. Al meer dan duizend jaar wordt er op deze plek landbouw gepleegd. Eeuwenlang hebben de boeren sediment uit een beekdal vermengt met de mest uit de potstallen en dit op hun landbouwgrond uitgebracht. Hierdoor is er een mooie bolle es ontstaan met een zeer voedzame lemige bodem.

Op deze bolle es wordt Tuinderij de Antoniushoeve gerund door twee jonge tuinders met een passie voor biologisch. Hoog in het vaandel staat bodemkwaliteit want dit is de basis voor gezonde voeding en biodiversiteit. Met groente- en fruitpakketten en verse eieren van eigen kipjes, een wekelijkse marktkraam en een boerderijwinkel geven ze invulling aan het streven naar meer lokale voedselvoorziening.